AP2600-DRB

AP2600-DRB

  • Totalvikt (kg): 2600
  • Egenvikt (kg): 697
  • Axeltyp: 2 x Gummitorsion

AP2600-DRB/N

AP2600-DRB/N

  • Totalvikt (kg): 2600
  • Egenvikt (kg): 635
  • Axeltyp: 2 x Gummitorsion

AS1600-RB

AS1600-RB

  • Totalvikt (kg): 1100÷1600
  • Egenvikt (kg): 437
  • Axeltyp: Gummitorsion